Privacy Statement

Onderstaand Privacy Statement heeft als doel om je volledig en transparant te informeren over je rechten omtrent gegevensgebruik en/of -opslag en hoe De MixMeester daarmee omgaat. Lees dit Privacy Statement goed door voordat je een account aanmaakt of een bestelling plaatst. Indien je na het doornemen van dit Privacy Statement vragen hebt en contact wil opnemen kan dat door een mail te sturen naar privacy@demixmeester.nl t.a.v.: Dhr. H.A. van Oortmerssen

Bedrijfsgegevens:

De MixMeester is eigendom van Dhr. H.A. van Oortmerssen en heeft geen bezoekadres. Bezoeken aan het vestigingsadres geschieden, nadrukkelijk, uitsluitend op afspraak.

Website: https://www.demixmeester.nl/
Mail: privacy@demixmeester.nl
Telefoon: 010 848 1500
KvK-nummer: 24 47 49 24
IBAN: NL 83 RABO 0154088978 | BIC: RABONL2U

Lees hieronder hoe De MixMeester met jouw gegevens omgaat:

De MixMeester hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy Statement vind je heldere en transparante informatie over hoe De MixMeester omgaat met persoonsgegevens. De MixMeester doet al het mogelijke om jouw recht op privacy te beschermen en gaat daarom zorgvuldig met je gegevens om. De MixMeester houdt zich ten alle tijden aan geldende en toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

1 je persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in dit Privacy Statement.
2 verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens, die nodig zijn voor de doelen, waarvoor ze worden verwerkt.
3 uitdrukkelijk je toestemming benodigd is voor de verwerking van je persoonsgegevens.
passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zijn, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
4 De MixMeester geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen, waarvoor ze zijn verstrekt.
5 De MixMeester op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze zal respecteren.

Waarvoor verwerkt De MixMeester je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door De MixMeester verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

1 Het voeren van een werkadministratie, boekhouding en eventuele facturatie.
2 Het versturen van informatie over diensten van De MixMeester en het maken van afspraken via mail en telefoon.
3 Reacties op de website

Voor de bovenstaande doelen kan De MixMeester afhankelijk van het doel om één of meerdere van de volgende persoonsgegevens vragen:
Volledige Naam, Adres, Postcode, Plaats, Provincie, Land, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Bankrekeningnummer, Fotokopie Legitimatie.

Reacties:

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelt De MixMeester de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media:

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet je voorkomen, dat je afbeeldingen uploadt met daarin “EXIF GPS” locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen dan namelijk van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren:

Bij gebruikmaking van het contactformulier worden naam, e-mailadres en informatie uit het ‘bericht’-veld bewaard voor communicatie doeleinden en het verlenen van service aan klanten. De termijn hiervan varieert al naar gelang de lopende afspraken tussen cliënt en De MixMeester. Op verzoek kunnen deze gegevens worden vernietigd, zo lang dit een goede communicatie niet in de weg staat. De ingezonden informatie wordt nadrukkelijk niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookies:

Wanneer je een reactie achterlaat op de site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit gebeurt voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je de inlogpagina bezoekt, wordt een tijdelijke cookie opgeslagen om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd, zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zijn er enkele cookies actief in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel, wat je hebt bewerkt, in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites:

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.) Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website zou hebben bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud, als je zelf een account hebt en ingelogd bent op die website.

Andere websites op demixmeester.nl:

https://www.woocommerce.com
https://www.monsterinsights.com
https://www.stripe.com
https://www.youtube.com
https://www.soundcloud.com
https://www.mixcloud.com
https://www.instagram.com
https://www.facebook.com
https://www.twitter.com
https://www.mailchimp.com

Analytics:

De website https://www.demixmeester.nl maakt gebruik van Monster Insights for WordPress voor analyse doeleinden.

Verstrekking van je gegevens aan derden:

Je data wordt niet actief en/of direct aangeboden aan externe partijen. Gebruik van de website kan wel leiden tot situaties, waarin je data deelt via ingesloten inhoud en links. Deze data zijn echter niet door De MixMeester verzameld en als zodanig gedeeld en/of verhandeld. De gegevens die je op de website invult kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is en uitsluitend voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen. Verder zal De MixMeester de door jouw verstrekte gegevens niet beschikbaar maken voor andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of anderszins toegestaan én wenselijk is.

De MixMeester kan je gegevens wel delen met eventuele derden indien je hier schriftelijk om vraagt en er nadrukkelijk toestemming voor geeft. De MixMeester verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Door van de website gebruik te maken, ga je akkoord met eventuele deling van data zoals hierboven bedoeld.

Minderjarigen:

De MixMeester verwerkt persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen indien daarvoor direct of indirect toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of andere wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

De MixMeester bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Wanneer je een reactie achterlaat, dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen vervolgreacties automatisch worden herkend en goedgekeurd in plaats van dat ze moeten worden gemodereerd. Voor gebruikers die geregistreerd zijn op de website (indien van toepassing), wordt ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel opgeslagen. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden) of verwijderen op ieder moment. Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen

Beveiliging:

De MixMeester heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

De volgende maatregelen zijn van kracht:

1 De apparatuur, die wordt gebruikt, wordt up-to-date gehouden.
2 Technische maatregelen, zoals het opzetten van firewalls, het gebruik van professionele anti-virus software, eventueel benodigde encryptie en het gebruik van met sterke wachtwoorden beschermde accounts, zijn genomen.
3 Back-ups worden offline gemaakt en veilig opgeborgen bewaard. Elke drie maanden worden de back-ups geüpdatet.

Rechten omtrent jouw gegevens:

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die De MixMeester van je heeft opgeslagen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door De MixMeester of één van de externe verwerkers, zoals boekhouders of overheidsinstanties. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door De MixMeester te laten overdragen aan jou zelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens, die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken, dat we alle persoonlijke gegevens, die we van je hebben, verwijderen. Uitgezonderd de gegevens, die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of veiligheids doelen. Logischerwijs en omwille van een deugdelijke procedure kan De MixMeester je vragen om je eerst te legitimeren, voordat De MixMeester gehoor kan geven aan een eventueel verzoek.

Klachten:

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan wil De MixMeester je graag vragen hierover allereerst direct contact op te nemen. In het onwenselijke geval dat we er samen echt niet uit zouden komen, wat De MixMeester in beginsel altijd voornemens is, kun je je in het ergste geval wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Je hebt het recht een klacht in te dienen en dit kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Deze website is van de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan vooral even contact op.